Як проходить

Сімейна медіація проводиться сертифікованим медіатором, або найчастіше двома ко-медіаторами, які працюють разом та знання і вміння яких доповнюють одне одного.

  • Етап попередніх зустрічей.  Попередні зустрічі проводяться медіатором окремо з кожним із учасників, на яких детально роз’яснюється процедура проведення медіації, з’ясовується погляди сторін на ситуацію та їх очікування від медіації. Переважно відбувається по одній  зустрічі тривалістю до 2-х годин з кожним із учасників. На цьому етапі медіатор також оцінює, чи доречною є процедура медіації в конкретному випадку.
  • Підписання договору про надання послуги медіації. На початку процедури медіації сторони та медіатор укладають договір, в якому визначаються права, обов’язки сторін та умови проведення медіації. Також сторони підписують згоду на проведення процедури медіації. Укладання договору відбувається лише за умови, якщо сторони розуміють та приймають всі його положення та умови. Підписання зазначених документів є обов’язковою умовою подальшого проведення медіації.   
  • Етап спільних зустрічей. Спільні зустрічі проводяться одночасно зі всіма учасниками. Медіатором підтримується безпечна атмосфера та максимально комфортне середовище для спілкування, створюються умови для відсутності проявів агресії та налагодження конструктивного спілкування між сторонами. На цьому етапі в учасників є можливість бути почутим іншою стороною, обговорити свої інтереси та напрацювати спільні  рішення для задоволення цих інтересів. Переважно необхідно від 3 до 8 спільних зустрічей по 2,5-3 години. Зазвичай періодичність проведення – 1 раз на тиждень (задля того, щоб в проміжках між зустрічами була можливість протестувати проміжні домовленості).
  • Консультації з дітьми. Проводяться за згодою батьків сертифікованим медіатором, який пройшов відповідне навчання по роботі з дітьми, у випадках, коли під час процесу виникла  потреба безпосередньо з’ясувати погляд дитини на ситуацію та зрозуміти її інтереси.
  • Індивідуальні зустрічі. Проводяться медіатором окремо з кожною із сторін у випадках, якщо у сторони є потреба обговорити з медіатором конфіденційну інформацію, або у випадках, коли надто сильні емоції сторони не дають можливості продовжувати спільні зустрічі. Після проведення індивідуальних зустрічей (як правило, нетривалих) процес відновлюється в режимі спільних зустрічей. Також індивідуальні зустрічі проводяться перед завершальним етапом – укладенням медіаційної угоди, щоб перевірити, чи будуть майбутні домовленості задовольняти інтереси кожної із сторін.    
  • Завершення медіації. У випадках, коли сторони досягли домовленостей по необхідних питаннях, медіація завершується укладанням медіаційної угоди. Ця угода може бути укладена в усному або письмовому вигляді, у вигляді протоколу або договору (в залежності від того, як про це домовляються сторони або як цього вимагають обставини). На цьому етапі часто доцільним є залучення юридичних консультантів сторін, які допомагають сторонам правильно оформити та відобразити у необхідній формі домовленості, що стосуються поділу майна або триваючих судових процесів.
  • Навіть у випадках, коли медіація не завершилась досягненням угоди, вона може допомогти, сформувавши у сторін краще уявлення про питання, які потребують вирішення, надавши можливість кожній із сторін висловити свої потреби та бути почутим іншою стороною.   
Share this Page