Як обрати медіатора

Отже ви вирішили довіритись процесу врегулювання спору за участі  нейтрального посередника – медіатора. Однак залишаються питання: – де отримати дану послугу на якісному рівні та як обрати кваліфікованого медіатора? На сьогодні, дані питання не врегульовані законодавчо, а отже саме споживач вирішує, кого обрати та за якими критеріями. Інформацію про приватно практикуючих медіаторів та про організації, що є провайдерами медіації, можна отримати в тому числі і в інернет ресурсах.

Для того щоб зрозуміти обсяг критеріїв за якими можливо обрати посередника, пропоную спочатку зупинитись на питанні: «А що ж саме робить медіатор при проведенні медіації?»   

Крім того, що медіатор керує процесом, для успішності переговорів сторін, він за допомогою певних технік налагоджує спілкування між ними, аналізує конфлікт, вирівнює сили сторін, працює з емоціями, тестує обрані сторонами варіанти рішень на реалістичність, їх відповідність інтересам та потребам сторін, а також відповідність діючому законодавству.  З зазначеного зрозуміло, що будь-якій особі без спеціальної підготовки та практики провести медіацію на належному рівні буде складно, а в деяких категоріях спорів – неможливо. 

Отже, якщо ви зупинили свій вибір на професійному медіаторі який практикує приватно, або звернулись до організації, що надає послуги з медіації, бажано звернути увагу, чи має обраний медіатор документ, що підтверджує його кваліфікацію? Як правило, таким документом є сертифікат (свідоцтво), видане на ім’я медіатора, що містить інформацію про назву організації, яка проводила навчання; прізвища, ім’я, по батькові осіб, які провели навчання; назву навчальної програми та обсяг (кількість годин) теоретичного та практичного навчання. 

В організаціях, які є надавачами послуг медіації, як правило ведуться відкриті реєстри професійних медіаторів, що розміщуються на їх сайтах, з метою надання можливості споживачам послуг медіації обирати медіатора з врахуванням його освіти, професійного навчання медіації, кількості годин навчання та практики, та за наявності – отриманої спеціалізація, іншої інформації, що допомагає сторонам обрати медіатора для конкретної категорії спору.

І на останок, оскільки медіаційна діяльність в України рухається шляхом саморегулювання, а не держаного ліцензування, не останніми критеріями при обранні медіатора є його репутація та довіра обох сторін спору до нього, а чинником надання якісної послуги – задоволеність клієнтів.

Share this Page