про сімейну медіацію

Що таке сімейна медіація? 

Сімейна медіація – це альтернативний метод вирішення сімейних спорів із залученням незалежного та нейтрального посередника (медіатора), який допомагає сторонам спору в короткі строки шляхом спільних зусиль та з врахуванням взаємних інтересів сторін налагодити процес комунікації між ними, проаналізувати конфліктну ситуацію та прийти до такого варіанту її вирішення, який би був бажаний (прийнятний) для кожної із них. 

В процесі медіації медіатор вислуховує кожну з сторін на індивідуальних та спільних зустрічах, допомагає їм зрозуміти свої справжні інтереси і потреби, заспокоює негативні емоції, допомагає проаналізувати всі аспекти обговорюваного питання, знайти взаєморозуміння та спільну мову, та на основі цього створити компроміс та виробити оптимальні способи вирішення конфлікту. 

При цьому, медіатор не дає сторонам порад та не приймає рішень за них, не осуджує їх, не виступає на стороні жодної із сторін. Особлива увага в сімейній медіації приділяється психологічним відносинам сторін конфлікту, медіатор використовує в тому числі і психологічні методи для врегулювання спору.

Взявши участь в сімейній медіації ви зможете самостійно приймати рішення що відповідає вашим інтересам, отримаєте шанс налагодити відносини, зекономити час та гроші, зберегти свій психоемоційний стан від зайвих стресів, які зазвичай супроводжують судові процеси.

Share this Page